Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 28.03.2019 - 13:19  //  aktualizácia: 01.04.2019 - 15:29  //  zobrazené: 3806

Mestská polícia spustila projekt Senior v bezpečí

V roku 2019 začala Mestská polícia v Senici pracovať na ďalšom preventívnom projekte, ktorý je zameraný na dôchodcov s názvom Senior v bezpečí.

Projekt je zameraný na prevenciu kriminality páchanej na jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľov - na senioroch.  Prostredníctvom magnetky vo formáte A5 dostanú dôchodcovia rady ako sa nestať obeťou protiprávneho konania, či ako postupovať pri nahlásení udalosti Magnetka obsahuje tiež dôležité telefónne čísla na záchranné zložky a tiesňové linky, ako aj štyri voľné polia na telefónne čísla na rodinných príslušníkov, či známych, napr. na dcéru, syna, priateľa atď..

S projektom začala MsP oslovovať najviac ohrozenú skupinu dôchodcov a to tých, ktorí žijú sami a potrebujú opatrovateľskú službu. Zástupca náčelníka pre prevenciu chodí v týchto dňoch s opatrovateľkou po domácnostiach, dôchodcovi pomôže vyplniť kartu, poučí ho ako sa nestať obeťou protiprávneho konania a magnetku umiestni na viditeľné miesto, väčšinou na chladničku. S projektom budú ďalej pokračovať u dôchodcov, ktorí si objednali donášku obeda a tiež u vytipovaných seniorov, ktorých im odporučí Jednota dôchodcov Slovenska. Každý dôchodca okrem magnetky dostane aj reflexný pásik na ruku pre bezpečný pohyb po ulici a centrofixku, s ktorou si môže neskôr dopísať ďalšie telefónne číslo.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!