Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:53  //  aktualizácia: 07.08.2023 - 13:58  //  zobrazené: 387

Oprava výtlkov a nerovností na miestnej komunikácii v Kunove v časti Horný koniec

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Na 2. Ms. Zastupiteľstve som žiadal o opravu výtlkov a nerovností na miestnej komunikácii v Kunove v časti Horný koniec.

V odpovedi mi bolo oznámené, že sa s opravou výtlkov začína na ďalší týždeň. Nakoľko nemám ku dnešnému dňu žiadnu informáciu, žiadam o zoznam výtlkov na základe ktorého sa zadáva objednávka zhotoviteľovi. Tiež informáciu, ktoré už boli opravené a ktoré ďalšie sa plánujú.

Ďakujem.

 

Odpoveď:

V odpovedi na interpeláciu z 2. MsZ, ktorá Vám bola zaslaná sa neuvádza, že: „sa s opravou výtlkov začína na ďalší týždeň“, opravy výtlkov sa realizovali postupne v celom meste od 1.4.2023, od kedy je účinná zmluva o dielo Údržba miestnych ciest a chodníkov v meste Senica 2023, Časť 1 Údržba – oprava výtlkov miestnych ciest a chodníkov, Senica 2023. Zoznam výtlkov po zime 2022-2023 v meste Senica, príloha odpovede.

Oprava výtlkov v časti Kunov sa bude realizovať v 30. týždni.

Oprava miestnej komunikácia v Kunove v „Hornom konci“ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta nie je zaradená v rozpočte pre rok 2023.

 

Vypracoval: Ing. Ivan Šteffek

 

Príloha - Zoznam výtlkov po zime 2022-2023 v meste Senica

 

Lokalita - ulica

Určenie, miesto, popisné číslo

Druh komunik.

Stručný popis havarijného stavu

Rozsah

Číslo
obrázka

 

X [m]

Y [m]

Plocha [m2]

 

Kolonia

Na konci pri garažach

cesta

výtlk

1,0

1,0

1,00

1

 

Na konci pri garažach

cesta

výtlk

1,4

0,9

1,26

2

 

Kotvička-pri potoku

cesta

výtlk

0,4

0,4

0,16

3

 

Stred cesty

cesta

výtlk

0,8

0,3

0,24

4

 

Stred cesty

cesta

výtlk

0,3

0,4

0,12

5

 

SPOLU

2,8

 

 

Robotnícka

Dom č.58

cesta

výtlk

0,9

0,5

0,45

1

 

Dom č.57

cesta

výtlk

0,9

0,3

0,27

2

 

Dom č.57

cesta

výtlk

0,6

0,4

0,24

3

 

Dom č.57 pri kanále

cesta

výtlk

0,8

1,2

0,96

4

 

śtudio Masage

cesta

výtlk

0,7

0,4

0,28

5

 

Nová zelená bytovka

cesta

výtlk

0,4

0,3

0,12

6

 

Parkovisko za Jednotou

cesta

výtlk

4,7

3,5

16,45

7

 

Geodetika

cesta

výtlk

5,5

0,2

1,10

8

 

Geodetika

cesta

výtlk

3,0

0,3

0,90

9

 

Pizeria Ajka

cesta

výtlk

0,7

0,4

0,28

10

 

Pizeria Ajka

cesta

výtlk

0,8

0,2

0,16

11

 

BD č.54/9

cesta

výtlk

12,0

0,3

3,60

12

 

BD č.54/7

cesta

výtlk

0,8

0,3

0,24

13

 

BD č.54/1

cesta

výtlk

1,0

0,4

0,40

14

 

BD č.116/2

cesta

výtlk

1,2

1,0

1,20

15

 

Pri prechode Hviezdoslavova

cesta

výtlk

1,0

0,4

0,40

16

 

SPOLU

27,1

 

 

Priemyselná

Pri umyvárke

chodník

výtlk

1,3

1,1

1,43

1

 

Pri Farby-Laky

cesta

výtlk

0,3

0,3

0,09

2

 

Pri Farby-Laky

cesta

výtlk

0,3

0,3

0,09

3

 

Pri Farby-Laky

cesta

výtlk

0,4

0,4

0,16

4

 

SPOLU

1,8

 

 

Okružná

č.1188/10

cesta

výtlk

0,6

0,5

0,3

1

 

č.1188/10

cesta

výtlk

0,3

0,3

0,09

2

 

č.1188/10

cesta

výtlk

0,4

0,3

0,12

3

 

č.1180/7

cesta

výtlk

0,6

0,5

0,3

4

 

č.1180/7

cesta

výtlk

0,4

0,6

0,24

5

 

č.1200/34

cesta

výtlk

0,5

0,9

0,45

6

 

SPOLU

1,5

 

 

Komenského

BD č.958

cesta

výtlk

0,80

1,00

0,8

1

 

BD č.958

cesta

výtlk

1,10

0,40

0,44

2

 

BD č.958

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

3

 

BD č.958

cesta

výtlk

0,90

0,30

0,27

4

 

BD č.958

cesta

výtlk

0,70

0,30

0,21

5

 

BD č.958 - križovatka

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

6

 

križ. Komen-Hollého

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

7

 

Pred križ.Śtefánikova

cesta

výtlk

1,00

0,20

0,2

8

 

Pred križ.Śtefánikova

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

9

 

Pred križ.Śtefánikova

cesta

výtlk

1,10

0,20

0,22

10

 

Pred križ.Śtefánikova

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

11

 

SPOLU

2,8

 

 

Hollého

BD č.743

cesta

výtlk

1,00

1,00

1,00

1

 

Pri plote školky

chodník

výtlk

0,60

0,50

0,30

2

 

Pri plote školky

chodník

výtlk

0,50

1,10

0,55

3

 

Pri plote školky

chodník

výtlk

0,50

1,10

0,55

4

 

Pri plote školky

chodník

výtlk

0,40

0,50

0,20

5

 

Pri plote školky

chodník

výtlk

1,00

0,80

0,80

6

 

Geodezia a Sokolovňa

cesta

výtlk

2,00

2,00

4,00

7

 

BD č.741/13

cesta

výtlk

1,00

0,30

0,30

8

 

BD č.741/15

cesta

výtlk

0,90

0,30

0,27

9

 

Parkovisko za Cieľom

cesta

výtlk

1,00

0,50

0,50

10

 

Parkovisko za Cieľom

cesta

výtlk

1,40

1,40

1,96

11

 

Parkovisko za Cieľom

cesta

výtlk

1,40

0,60

0,84

12

 

Parkovisko za Cieľom

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

13

 

SPOLU

11,4

 

 

J.Kráľa

BD č.739/2

cesta

výtlk

0,40

0,80

0,32

1

 

BD č.739/6

cesta

výtlk

1,20

0,50

0,60

2

 

za MsÚ pri MsP

cesta

výtlk

1,00

0,70

0,70

3

 

BD č.738

cesta

výtlk

1,10

0,90

0,99

4

 

BD č.735, vchod 16

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

5

 

BD č.735, vchod 20

cesta

výtlk

0,50

0,20

0,10

6

 

BD č.735, vchod 22

cesta

výtlk

7,00

0,40

2,80

7

 

Pri PZ SR - križovatka

cesta

výtlk

2,00

0,20

0,40

8

 

Pri Okr.prokuratúre

cesta

výtlk

1,20

0,80

0,96

9

 

Pri osobitnej škole-do dvora

cesta

výtlk

0,80

0,50

0,40

10

 

SPOLU

7,5

 

 

M.Nešpora

č.779

cesta

výtlk

3,20

0,50

1,60

1

 

č.903

cesta

výtlk

0,80

0,80

0,64

2

 

č.915

cesta

výtlk

4,00

0,50

2,00

3

 

č.913

cesta

výtlk

1,60

0,40

0,64

4

 

Bučo-ELEKTRO

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

5

 

SPOLU

5,0

 

 

ul.SNP

Zastávka Okružná

cesta

výtlk

1,80

0,80

1,44

1

 

Križovatka nad cintorínom

cesta

výtlk

0,60

0,50

0,30

2

 

pri dome č.770

cesta

výtlk

4,00

0,80

3,20

3

 

pri dome č.768

cesta

výtlk

2,00

0,40

0,80

4

 

Pri vchode do cintorína

cesta

výtlk

2,00

0,40

0,80

5

 

dom č.766

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

6

 

dom č.764

cesta

výtlk

4,00

0,30

1,20

7

 

Križovatka s Brezovou

cesta

výtlk

0,80

0,30

0,24

8

 

dom č.760

cesta

výtlk

2,50

0,40

1,00

9

 

SPOLU

9,2

 

 

Moyzesova

Pri okresnej prokuratúre

cesta

výtlk

0,5

1,2

0,6

1

 

SPOLU

0,6

 

 

Fajnorova

dom č.810/9

cesta

výtlk

0,4

1,1

0,44

1

 

dom č.810/9

cesta

výtlk

4,1

0,3

1,23

2

 

dom č.810/9

chodník

výtlk

2,1

0,4

0,84

3

 

dom č.809

cesta

výtlk

4,1

0,5

2,05

4

 

zboku Sokolovne

cesta

výtlk

0,4

0,4

0,16

5

 

zboku Sokolovne

cesta

výtlk

0,3

0,3

0,09

6

 

SPOLU

4,8

 

 

 

 

Brezová

dom č.853

cesta

výtlk

0,5

0,5

0,25

1

 

dom č.862/22

cesta

výtlk

0,3

0,3

0,09

2

 

dom č.863

cesta

výtlk

0,4

0,2

0,08

3

 

dom č.1036

cesta

výtlk

0,4

0,4

0,16

4

 

križovatka Brezová-SNP

cesta

výtlk

0,5

0,5

0,25

5

 

SPOLU

0,8

 

 

Štúrova

dom č.153

cesta

výtlk

0,5

0,3

0,15

1

 

dom č.131/29

cesta

výtlk

0,4

0,3

0,12

2

 

dom č.135

cesta

výtlk

1,5

0,3

0,45

3

 

internát SOŚ

cesta

výtlk

1,5

1

1,5

4

 

dom č.140/36

cesta

výtlk

0,4

0,4

0,16

5

 

SPOLU

2,4

 

 

V.P.Tótha

Hílek predajňa áut

cesta

výtlk

0,30

0,20

0,06

1

 

dom č.51

cesta

výtlk

4,00

3,00

12,00

2

 

križovatka so Štúrovou

cesta

výtlk

1,10

0,80

0,88

3

 

pred SOŚ

cesta

výtlk

2,50

0,30

0,75

4

 

pred ZŠ pri bočnom vchode

cesta

výtlk

0,30

0,40

0,12

5

 

pri bráne na ihrisko

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

6

 

dom č.41/25 pri garážach

cesta

výtlk

0,50

0,50

0,25

7

 

č.39

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

8

 

č.38

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

9

 

č.35

cesta

výtlk

1,00

0,80

0,80

10

 

č.33

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

11

 

č.33 pri kanále

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

12

 

SPOLU

15,7

 

 

Sládkovičova

dom č.565/25

cesta

výtlk

0,60

0,10

0,06

1

 

č.185

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

2

 

č.178/13

cesta

výtlk

1,50

0,80

1,20

3

 

križovatka-prechod chodci

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

4

 

križovatka-prechod chodci

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

5

 

križovatka-prechod chodci

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

6

 

č.193/14

cesta

výtlk

0,40

0,20

0,08

7

 

č.197/6

cesta

výtlk

1,20

1,00

1,20

8

 

č.170

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

9

 

č.170

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

10

 

medzi školkou a Projekta

cesta

výtlk

0,40

0,60

0,24

11

 

medzi školkou a Projekta

cesta

výtlk

0,20

0,50

0,10

12

 

medzi školkou a Projekta

cesta

výtlk

0,40

0,50

0,20

13

 

medzi školkou a Projekta

cesta

výtlk

0,20

0,20

0,04

14

 

medzi školkou a Projekta

cesta

výtlk

0,70

1,00

0,70

15

 

SPOLU

4,6

 

 

Školská

dom č.177, pri kanále

cesta

výtlk

0,80

0,30

0,24

1

 

dom č.177, pri kanále

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

2

 

SPOLU

0,4

 

 

Ružová

dom č.226/18

cesta

výtlk

7

1,8

12,6

1

 

pri rod.dome pred križovatkou

cesta

výtlk

0,3

0,6

0,18

2

 

dom č.228

cesta

výtlk

0,6

0,3

0,18

3

 

SPOLU

13,0

 

 
   
 

Bernolákova

domy :  č.201

cesta

výtlk

1,30

0,40

0,52

1

 

             č.204

cesta

výtlk

3,50

0,80

2,80

2

 

             č.216

cesta

výtlk

2,00

2,00

4,00

3

 

             č.205/13

cesta

výtlk

0,90

0,60

0,54

4

 

             č.214

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

5

 

             č.213

cesta

výtlk

2,60

0,40

1,04

6

 

             č.209

cesta

výtlk

1,00

0,90

0,90

7

 

SPOLU

10,0

 

 

Krátka

domy :  č.168

cesta

výtlk

0,4

0,4

0,16

1

 

               č.160

cesta

výtlk

0,5

0,6

0,3

2

 

SPOLU

0,5

 

 

Dlhá

križovatka s Vajanského

cesta

výtlk

5,00

4,00

20,00

1

 

križovatka so Štúrovou

cesta

výtlk

1,00

1,00

1,00

2

 

pred Obchod.akadémiou

cesta

výtlk

1,20

1,00

1,20

3

 

pred Gymnáziom

cesta

výtlk

1

1

1,00

4

 

križovatka so Sladkovičovou

cesta

výtlk

1,10

1,00

1,10

5

 

domy č.239

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

6

 

č.1576/14A

cesta

výtlk

0,40

0,80

0,32

7

 

č.243

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

8

 

č.245

cesta

výtlk

0,50

0,10

0,05

9

 

pri autoumyvárke

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

10

 

pred star.kotolnou

cesta

výtlk

0,70

0,20

0,14

11

 

odbočka na staré sídlisko

cesta

výtlk

0,50

0,60

0,30

12

 

pri vchode do Demy

cesta

výtlk

0,30

0,80

0,24

13

 

pri vchode do Demy

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

14

 

pri vchode do Demy

cesta

výtlk

5,00

0,30

1,50

15

 

pri vchode do Demy

cesta

výtlk

1,00

1,00

1,00

16

 

pri Palárikova č.304

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

17

 

pri Palárikova č.302

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

18

 

pri 101 Drogerii

cesta

výtlk

2,00

0,80

1,60

19

 

pri odb. na Kasarenskú

cesta

výtlk

1,00

0,40

0,40

20

 

pri Autobus.zastávke

cesta

výtlk

1,40

0,60

0,84

21

 

pri Autobus.zastávke

cesta

výtlk

0,90

0,70

0,63

22

 

pri Voj.parku-ubytovňa

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

23

 

pri Voj.parku-stredový pás

cesta

výtlk

10,00

0,30

3,00

24

 

SPOLU

35,6

 

 

Palárikova

BD č.291

cesta

výtlk

3,00

1,40

4,20

1

 

BD č.291/5

cesta

výtlk

8,00

2,00

16,00

2

 

Za Jednotou

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

3

 

križovatka za Jednotou

cesta

výtlk

1,30

2,00

2,60

4

 

pri BD č.304

cesta

výtlk

0,60

1,50

0,90

5

 

pri č.304-parkovisko dočasné

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

6

 

pri BD č.304

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

7

 

pri BD č.304

cesta

výtlk

1,00

1,00

1,00

8

 

pri BD č.304

cesta

výtlk

5,50

0,60

3,30

9

 

pri BD č.304, vchod 18

cesta

výtlk

5,00

0,80

4,00

10

 

pri BD č.304, vchod 18

cesta

výtlk

1,80

0,70

1,26

11

 

pri BD č.303, VCHOD24

cesta

výtlk

1,70

0,60

1,02

12

 

SPOLU

35,0

 

 

 

 

Hviezdos/Źelez

úsek pred zač. Železničná

cesta

výtlk

0,7

0,4

0,28

1

 

SPOLU

0,3

 

 

Kalinčiakova

BD č.296

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

1

 

BD č.296, vchod 16

chodník

výtlk

4,00

0,50

2,00

2

 

SPOLU

2,8

 

 

Železničná

BD č.326/11

cesta

výtlk

1,00

0,30

0,30

1

 

BD č.327/13

cesta

výtlk

1,00

0,40

0,40

2

 

pred zberným dvorom

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

3

 

križovatka s Kaplin.cestou

cesta

výtlk

15,00

2,00

30,00

4

 

križovatka s Kaplin.cestou

cesta

výtlk

1,80

0,90

1,62

5

 

pred KOVOBEL

cesta

výtlk

2,00

0,80

1,60

6

 

pred KOVOBEL

cesta

výtlk

1,60

0,50

0,80

7

 

pred Nadress

cesta

výtlk

1,00

1,00

1,00

8

 

pred ARRIVA

cesta

výtlk

2,00

0,80

1,60

9

 

pred ARRIVA

cesta

výtlk

0,50

0,50

0,25

10

 

pri žel.stanici

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

11

 

pri žel.stanici

cesta

výtlk

1,50

1,00

1,50

12

 

dom č.334/31

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

13

 

dom č.335

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

14

 

SPOLU

39,8

 

 

Tehelná

cesta rodinné domy

cesta

výtlk

0,70

0,40

0,28

1

 

č.1154/46

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

2

 

č.1555

cesta

výtlk

1,80

0,90

1,62

3

 

č.1155

cesta

výtlk

3,00

1,80

5,40

4

 

č.42

cesta

výtlk

1,10

0,40

0,44

5

 

č.43

cesta

výtlk

0,80

1,40

1,12

6

 

č.1158

cesta

výtlk

0,70

0,40

0,28

7

 

č.1159

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

8

 

č.1159

cesta

výtlk

1,00

0,90

0,90

9

 

č.1162

cesta

výtlk

1,70

0,60

1,02

10

 

č.1162

cesta

výtlk

0,90

0,70

0,63

11

 

č.29

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

12

 

č.29

cesta

výtlk

0,90

0,80

0,72

13

 

č.425/16

cesta

výtlk

1,00

0,40

0,40

14

 

č.427/12

cesta

výtlk

0,80

0,60

0,48

15

 

č.427/12

cesta

výtlk

0,70

0,40

0,28

16

 

smer od Čáčova-vpravo cesta

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

17

 

smer od Čáčova-vľavo cesta

cesta

výtlk

3,00

0,20

0,60

18

 

smer od Čáčova-vľavo cesta

cesta

výtlk

0,90

0,30

0,27

19

 

smer od Čáčova-vľavo cesta

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

20

 

smer od Čáčova-vľavo cesta

cesta

výtlk

3,00

0,20

0,60

21

 

smer od Čáčova-vľavo cesta

cesta

výtlk

0,90

0,30

0,27

22

 

pri "Autodiely"

cesta

výtlk

1,00

0,40

0,40

23

 

SPOLU

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
                 
                 
                 

 

 

Topoľová

križovatka s Vajanského

cesta

výtlk

0,30

2,30

0,69

1

 

rožný dom

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

2

 

rožný dom

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

3

 

smerom k syrárni

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

4

 

smerom k syrárni

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

5

 

križovatka s Jasmínovou

cesta

výtlk

0,80

0,40

0,32

6

 

križovatka s Jasmínovou

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

7

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,40

0,50

0,20

8

 

dom č.1221

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

9

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,10

2,00

0,20

10

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

11

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,40

0,80

0,32

12

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,30

0,40

0,12

13

 

smer syráreň

cesta

výtlk

1,00

0,50

0,50

14

 

smer syráreň

cesta

výtlk

3,00

0,40

1,20

15

 

smer syráreň

cesta

výtlk

1,00

0,30

0,30

16

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

17

 

križovatka dom č.1152

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

18

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

19

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,90

0,20

0,18

20

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,40

0,20

0,08

21

 

križovatka s Kaplinskou ulicou

cesta

výtlk

0,30

0,40

0,12

22

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,40

1,00

0,40

23

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,40

0,50

0,20

24

 

smer syráreň

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

25

 

križovatka s gaštanovou

cesta

výtlk

4,00

2,00

8,00

26

 

križovatka pri syrárni Havran

cesta

výtlk

1,50

0,30

0,45

27

 

SPOLU

14,6

 

 

Kvetná

križovatka s Lipovou

cesta

výtlk

0,70

0,50

0,35

1

 

dom č.1119/2

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

2

 

dom č.1119/2

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

3

 

dom č.1141

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

4

 

dom č.1139/5

cesta

výtlk

0,20

3,00

0,60

5

 

dom č.1124/12

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

6

 

dom č.1124/12

cesta

výtlk

0,30

0,10

0,03

7

 

dom č.1137/9

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

8

 

dom č.1126

cesta

výtlk

0,70

0,20

0,14

9

 

za šenkom LIPA

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

10

 

za šenkom LIPA

cesta

výtlk

2,30

1,10

2,53

11

 

za šenkom LIPA

cesta

výtlk

2,20

1,10

2,42

12

 

za šenkom LIPA

cesta

výtlk

1,40

0,50

0,70

13

 

za šenkom LIPA

cesta

výtlk

1,50

0,60

0,90

14

 

SPOLU

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Olivová

dom č.1149

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

1

 

dom č.1149

cesta

výtlk

0,30

0,40

0,12

2

 

dom č.1147

cesta

výtlk

0,30

0,40

0,12

3

 

dom č.1147

cesta

výtlk

2,50

0,40

1,00

4

 

dom č.1146

cesta

výtlk

0,15

0,15

0,02

5

 

dom č.1143

cesta

výtlk

0,40

0,50

0,20

6

 

dom č.1143

cesta

výtlk

0,30

0,20

0,06

7

 

dom č.1142

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

8

 

križovatka s Astrovou

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

9

 

križovatka s Astrovou

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

10

 

smer Lipová

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

11

 

smer Lipová

cesta

výtlk

0,50

0,20

0,10

12

 

smer Lipová

cesta

výtlk

0,30

3,20

0,96

13

 

smer Lipová

cesta

výtlk

0,30

0,20

0,06

14

 

smer Lipová

cesta

výtlk

0,40

0,20

0,08

15

 

SPOLU

3,2

 

 

Astrová

domč.1232

cesta

výtlk

5,50

0,30

1,65

1

 

domč.1232

cesta

výtlk

1,00

0,30

0,30

2

 

SPOLU

2,0

 

 

Jasmínová

dom č.1223

cesta

výtlk

1,30

0,10

0,13

1

 

dom č.1223

cesta

výtlk

1,30

0,30

0,39

2

 

dom č.1262

cesta

výtlk

4,50

0,30

1,35

3

 

SPOLU

1,9

 

 

Jabloňová

dom č.1270

cesta

výtlk

0,80

0,30

0,24

1

 

č.1271

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

2

 

č.1272

cesta

výtlk

1,00

3,00

3,00

3

 

č.1272

cesta

výtlk

0,90

0,90

0,81

4

 

SPOLU

4,1

 

 

Záhradná

dom č.1042

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

1

 

SPOLU

0,1

 

 

Hala Kolónia

Parkovisko vchod od Holíča

parkovisko

výtlk

1,30

0,40

0,52

1

 

Parkovisko vchod od Holíča

parkovisko

výtlk

3,00

2,00

6,00

2

 

Parkovisko vchod od Holíča

parkovisko

výtlk

2,00

2,00

4,00

3

 

Parkovisko vchod od Holíča

parkovisko

výtlk

0,60

0,40

0,24

4

 

Parkovisko vchod od Holíča

parkovisko

výtlk

0,70

0,40

0,28

5

 

Pri Endokrinologií

parkovisko

výtlk

0,80

0,70

0,56

6

 

SPOLU

11,6

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Továrenská

pred Unitechgroup

cesta

výtlk

0,30

0,20

0,06

1

 

pred Unitechgroup

cesta

výtlk

0,60

0,20

0,12

2

 

pred Unitechgroup

cesta

výtlk

1,60

0,80

1,28

3

 

pred ENODIS

cesta

výtlk

0,50

0,60

0,30

4

 

ENODIS

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

5

 

NOVASERVIS

cesta

výtlk

0,30

0,50

0,15

6

 

NOVASERVIS

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

7

 

DOBIAš autoservis

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

8

 

DOBIAš autoservis

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

9

 

DOBIAš autoservis

cesta

výtlk

1,00

1,10

1,10

10

 

DOBIAš autoservis

cesta

výtlk

1,00

0,90

0,90

11

 

DOBIAš autoservis

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

12

 

DOBIAš autoservis

prechod

výtlky

0,50

0,50

0,25

13

 

DOBIAš autoservis

prechod

výtlky

0,40

0,40

0,16

14

 

SPOLU

5,2

 

 

Kasárenská

pri koľajách

cesta

výtlk

0,50

0,50

0,25

1

 

pri koľajách

cesta

výtlk

0,70

0,50

0,35

2

 

priamo koĽaje

cesta

výtlk

3,00

2,00

6,00

3

 

pri "Slovak parcel servis"

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

4

 

pri Dlhej-ubytovňa

cesta

výtlk

1,80

0,80

1,44

5

 

SPOLU

8,3

 

 

J.Mudrocha

pri škole

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

1

 

pri škole

cesta

výtlk

1,00

0,40

0,40

2

 

pri škole

cesta

výtlk

0,40

0,30

0,12

3

 

SPOLU

0,7

 

 

Gen.Svobodu

ARNIKA lekáreň

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

1

 

ARNIKA lekáreň

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

2

 

č.1359/12

cesta

výtlk

0,90

0,40

0,36

3

 

č.1359/10

cesta

výtlk

0,60

0,20

0,12

4

 

č.1359/10

cesta

výtlk

0,50

0,50

0,25

5

 

č.1958/8

cesta

výtlk

0,80

0,30

0,24

6

 

č.1958/8

cesta

výtlk

1,00

0,60

0,60

7

 

č.1958/8

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

8

 

č.1958/8

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

9

 

č.1958/8

cesta

výtlk

0,20

0,30

0,06

10

 

SPOLU

2,1

 

 

Novomeského

č.1350/12

cesta

výtlk

1,30

0,80

1,04

1

 

č.1350/108

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

2

 

č.1350/108

cesta

výtlk

0,40

0,80

0,32

3

 

pri detskom parku

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

4

 

pri detskom parku

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

5

 

pri detskom parku

cesta

výtlk

0,60

0,50

0,30

6

 

vchod č.84

cesta

výtlk

0,50

0,60

0,30

7

 

vchod č.84

cesta

výtlk

0,30

0,50

0,15

8

 

vchod č.84

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

9

 

vchod č.84

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

10

 

SPOLU

3,2

 

 

 

 
 

 

 

S.Jurkoviča

proti žid.cintorína

cesta

výtlk

1,00

1,00

1,00

1

 

proti č.1205

cesta

výtlk

1,50

1,00

1,50

2

 

proti č.1205

cesta

výtlk

0,80

0,40

0,32

3

 

proti č.1205

cesta

výtlk

0,80

0,60

0,48

4

 

proti č.1205

cesta

výtlk

3,00

0,20

0,60

5

 

vedľa zimného štadióna

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

6

 

č.1205

cesta

výtlk

0,80

0,40

0,32

7

 

SPOLU

4,4

 

 

KUNOV

DOM č.86

cesta

výtlk

0,90

0,80

0,72

1

 

DOM č.75

cesta

výtlk

2,50

0,30

0,75

2

 

SPOLU

1,5

 

 

Košútovec

č.2937/67

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

1

 

č.2937/67

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

2

 

č.2937/67

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

3

 

smer od konca ulice na hlavnú

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

4

 

smer od konca ulice na hlavnú

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

5

 

pri dome č.2936/65

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

6

 

pri dome č.2936/65

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

7

 

na začiatku pri dopr.značke

cesta

výtlk

0,80

0,90

0,72

8

 

SPOLU

2,1

 

 

Horné suroviny

dom č.16

cesta

prepadnutá cesta

0,50

0,50

0,25

1

 

dom č.16

cesta

prepadnutá cesta

3,00

2,00

6,00

2

 

pred tabuľou SanAgro

cesta

výtlk

0,50

0,60

0,30

6

 

pri hl.ceste Senica-Jablonica

cesta

výtlk

0,30

0,30

0,09

7

 

SPOLU

6,6

 

 

Dolné Suroviny

dom č.997/2

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

4

 

SPOLU

0,2

 

 

 

 
 
 

 

 

Čáčov

č.233/1

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

1

 

č.233/1

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

2

 

č.233/1

cesta

výtlk

0,60

0,30

0,18

3

 

Pri garážach

č.233/1

cesta

výtlk

0,60

0,80

0,48

4

 

č.235/1

cesta

výtlk

2,50

1,30

3,25

5

 

č.235/1

cesta

výtlk

1,30

1,00

1,30

6

 

č.235/1

cesta

výtlk

1,00

0,20

0,20

7

 

č.235/1

cesta

výtlk

1,00

0,60

0,60

8

 

č.253/1

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

9

 

č.253/1

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

10

 

č.5679

cesta

výtlk

2,00

0,70

1,40

11

 

č.5679

cesta

výtlk

0,40

0,40

0,16

12

 

č. I.583

cesta

výtlk

1,50

0,60

0,90

13

 

č. I.583

cesta

výtlk

1,50

0,90

1,35

14

 

č. I.583

cesta

vymletá drť

3,00

2,00

6,00

15

 

SPOLU

16,5

 

 

Čáčov

začiatok cesty

cesta

výtlk

0,60

0,40

0,24

1

 

začiatok cesty

cesta

výtlk

0,50

0,50

0,25

2

 

začiatok cesty

cesta

výtlk

0,50

0,40

0,20

3

 

K veterine

začiatok cesty

cesta

výtlk

0,80

0,80

0,64

4

 

pri rodinnom dome

cesta

výtlk

0,90

0,90

0,81

5

 

pri rodinnom dome

cesta

výtlk

0,60

0,60

0,36

6

 

SPOLU

2,5

 

 

M.Bartoňa

odbočka na panskú cestu

cesta

výtlk

0,50

0,30

0,15

1

 

odbočka na panskú cestu

cesta

výtlk

1,10

0,20

0,22

2

 

SPOLU

0,4

 

 

SPOLU

351,7

 

 
                 

CELKOVÁ PLOCHA SPOLU /m2/

351,67

   

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!