Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 17.02.2021 - 18:24  //  aktualizácia: 17.02.2021 - 18:32  //  zobrazené: 1794

Otvorený list primátora ministrovi zdravotníctva

V mene svojom ako aj starostov okresu Senica zaslal primátor Senice Martin Džačovský otvorený list ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu, v ktorom upozorňuje na súčasnú nezlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu okresu napriek opakujúcim sa plošným skríningom, ktoré obce a mestá okresu na základe požiadavky vlády organizujú od konca januára v pravidelných týždenných intervaloch. Starostovia a primátori navrhujú operatívne zvýšiť počet takzvaných trvalých mobilných miest, ktoré by mali odbremeniť samosprávy a zároveň upozorňujú na zlyhávanie kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení:

 

Vážený pán minister zdravotníctva,

 

zdvorilo a naliehavo zároveň sa na Vás obraciam s prosbu i apelom aj v mene starostov a primátorov obcí okresu Senica v súvislosti s bojom proti pandémii ochorenia COVID-19 o urýchlené zriadenie ďalších trvalých MOM pre potreby antigénového testovania na území nášho okresu a zabezpečenie kontroly dodržiavania platných opatrení.

 

Už to bude rok, čo veľmi dôsledne v tejto krízovej situácii napĺňame všetky uznesenia vlády, opatrenia ministerstiev i nariadenia hygienikov – zavádzame ich do praxe, vysvetľujeme a tlmočíme ich našim občanom (čo je naozaj pri deficite relevantných, zrozumiteľných a dostatočne včasných informácií veľmi problematické), opakovane organizujeme plošné alebo skríningové testovania a z vlastnej iniciatívy a potreby poznania svojho územia a ľudí prinášame ďalšie nadstavbové riešenia. 

 

Situácia posledných týždňov nás však núti požiadať o zabezpečenie riešení, ktoré stav epidemiologickej situácie minimálne nebudú zhoršovať:

V celom okrese Senica funguje len päť takzvaných trvalých mobilných odberných miest (MOM), ktoré sú prevádzkované na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva – štyri v meste Senica a jedno v Šaštíne-Strážach. V našom okrese sa pomocou antigénových testov otestuje týždenne až cca 31 000 ľudí – vrátane kapacít odberných miest, ktoré ako samosprávy len v tomto roku od posledného januárového víkendu pravidelne v týždenných cykloch organizujeme. Aby sme sa mohli venovať aj inej práci a nesústredili všetky sily len do plošných testovaní, po jednoduchých matematických prepočtoch potrebujeme, aby v našom okrese bolo štátom zmluvne zastrešených aspoň 19 MOM. Navrhujeme, aby MOM boli zriadené aj do menších sídel, ktoré majú menej ako 5 000 obyvateľov. Konkrétne v našom okrese Senica požadujeme zriadenie nových MOM aj do spádových obcí Kúty a Borský Mikuláš, ktoré majú síce menej obyvateľov ako 5000, ale ide o tzv. spádové obce so 4000 obyvateľmi.


Pevne dúfame, že sa našou požiadavkou budete dôkladne zaoberať a vyjdete nám v ústrety, čo v konečnom dôsledku bude v prospech všetkých obcí v okrese Senica, ale najmä v prospech občanov nášho regiónu. Zdôrazňujeme, že antigénové testovania občanov vykonávame na základe požiadavky Vlády SR, a zároveň upozorňujeme na zlyhávanie zabezpečenia kontroly platných opatrení. Na čo sú nám opatrenia, ktoré sa v praxi nedodržiavajú?

 

 

S úctou


Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor Senice

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!