Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 13:31  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 13:33  //  zobrazené: 768

Parkovanie pri ihrisku v Kunove

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ

 

Interpelácia:
            Na futbalovom ihrisku v Kunove sa počas letnej sezóny v čase tréningov a zápasov kumuluje veľké množstvo vozidiel na parkovisku a znemožňuje sa tak prechod peších, korčuliarov a cyklistov prechádzajúcich z cyklotrasy vedľa ihriska na cestu. Vznikajú tam kolízie a nebezpečenstvo úrazu. Vozidlá pre malú kapacitu parkoviska, parkujú na trávnatej ploche (v prílohe vyznačené červenou čiarkovanou čiarou).
            Stav, ktorý popisujem trvá niekoľko rokov a každým rokom sa zvýšeným počtom návštevníkov ihriska a cyklotrasy zhoršuje, preto treba podniknúť také kroky, ktoré bezpečnosť občanov zaistia.
Žiadam o informáciu ako Mesto Senica v novej sezóne 23 tento stav mieni zabezpečiť.
 

Odpoveď:
            Podľa prílohy, kde je vyobrazená mapka, na ktorej je červenou farbou vyšrafovaný priestor, kde stávajú vozidlá počas letnej sezóny v čase konania futbalových tréningov sa nachádzajú pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a teda nejedná sa o verejné priestranstvo. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o verejnú zeleň, tak mestská polícia nemôže uvedené konania riešiť podľa § 25 ods. 1 písm. s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde je uvedené: „Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou“.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!