Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.10.2023 - 09:27  //  aktualizácia: 24.10.2023 - 09:53  //  zobrazené: 514

Riešenie dopravnej situácie pred bytovým domom na Hollého ul. 743

predkladateľ: Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:
Na základe odpovede oddelenia výstavby MsÚ na našu otázku o výstavbe chodníka pred bytovým domom na Hollého ul. 743, ktorú sme dostali 27.7.2023 (v roku 2011 malo mesto vydané stavebné povolenie na výstavbu chodníka, ale občania s jeho výstavbou nesúhlasili a tak sa výstavba nerealizovala). MsV č.4 navrhuje oddeleniu výstavby a dopravy v spolupráci s dopravnou políciou opätovne predstaviť občanom tejto lokality na verejnom zhromaždení koncepciu riešenia dopravnej situácie, s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti na danej komunikácii.
Otázka: V akom časovom termíne by sa občanom podala informácia o možnosti riešenia dopravnej situácie pred bytovým domom na Hollého ul. 743? 
 

Odpoveď:
Nakoľko sa zmenilo viacero predpisov, tak bude potrebné projekt, ktorý už mal v roku 2011  právoplatné stavebné povolenie prepracovať projektantom. Prepracovanie projektu nie je zahrnuté v rozpočte na tento rok. Musíme osloviť projektanta a po vyčíslení nákladov na prepracovanie dokumentácie budeme vedieť poskytnúť informáciu k termínom. Taktiež bude potrebné doložiť súhlas obyvateľov bytového domu na Hollého ulici č. 743 (nadpolovičná väčšina)
Vypracoval: Ing. Ferdinand Bartal
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!