Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:43  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:44  //  zobrazené: 409

Suchý strom a orezané konáre

predkladateľ: Mgr. Kristína Chudá

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Na Novomeského ulici pri Žihadielku je suchý strom, poprosím odstrániť a aj pri vchode 1217/84 odstrániť orezané haluze z brezy. A pridať lavičku oproti už existujúcej lavičke.

 

Odpoveď:

Suchý strom, višňu krovitú,  na okraji parkoviska evidujeme, je zaradená do zoznamu drevín, na ktoré budeme žiadať súhlas na výrub. Po novelizácii vykonávacej vyhlášky (v r. 2021) sa vyžaduje vydanie súhlasu i na odumreté dreviny. Odstránenie zabezpečíme po  vydaní súhlasu.

Orezané konáre  z brezy pri dome 1217/84 boli odstránené do konca 26. týždňa.

Vzhľadom na negatívne skúsenosti  - nejednotnosť názorov obyvateľov  bytových domov na osadenie nových lavičiek, sme boli v minulosti nútení pristúpiť k tomu, aby pred osadením novej lavičky záujemca doložil písomný súhlas od 70 %  bytov z vchodu,  pred ktorým  žiada lavičku osadiť. Preto, i v tomto prípade, zabezpečíme osadenie lavičky po dodaní uvedeného súhlasu.

           

Vybavuje: Ing. Bartal Ferdinand

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!