Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:46  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:47  //  zobrazené: 472

Údržba kanalizačnej siete

predkladateľ: Mgr. Branislav Grimm

 

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Žiadame podanie informácie o súčasnom stave funkčnosti kanalizačných sietí v meste,  o časovom priebehu výkonu prác na zabezpečení ich prečistenia – spustí, tak aby v prípade vzniku letných búrok, nevznikali v meste záplavy resp. či naše kanalizačné siete sú dostatočne udržované tak, aby v rámci svojich kapacít dokázali odvádzať vodné zrážky.

 

Odpoveď:

Kanalizačná sieť v meste Senica v súčasnom stave je plne funkčná, o čom svedčí fakt, že počas búrok v doterajšom období sa nevyskytol problém s odvodom dažďových vôd. V prípade bežných letných búrok, nie je predpoklad vzniku záplavy v meste. resp. kanalizačná sieť je dostatočne udržovaná tak, aby v rámci svojich kapacít dokázala odvádzať vodné zrážky. V priebehu roku 2023 boli výkoné práce na zabezpečení prečistenia častí kanalizačnej siete v mestskej časti Kunov. Čistenie dažďovej kanalizácie pre mesto Senica vykonáva Sociálny podnik mesta Senica.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!