Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Kultúra
publikované: 28.04.2023 - 13:14  //  aktualizácia: 28.04.2023 - 13:33  //  zobrazené: 835

V Senici vyhralo Divadielko na DLANI

 

 

Javisko senického Domu kultúry patrilo 19. apríla 2023 talentovaným deťom, ktoré majú radi divadlo, tvoria ho, sú odvážne a neboja sa prezentovať pred verejnosťou. Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja – Senickej divadelnej jari sa predstavili štyri divadelné kolektívy, víťazi regionálnych súťaží. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom postupovej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizačne podujatie pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, finančne ho podporila Coop Jednota, SD Senica.

Hľadisko plné divákov tlieskalo známej a vtipne spracovanej ľudovej rozprávke, ktorú pod názvom Tahaj! uviedol divadelný súbor Drotárik zo ZŠ Jána Palárika v Majcichove v réžii Miriam Bielichovej. Za spontánnosť detských protagonistov, radosť a chuť, s ktorou predstavenie v im blízkom trnavskom nárečí odohrali, im odborná porota udelila cenu za javiskovú autenticitu kolektívu. Príbeh 10-ročného chlapca Petra hľadajúceho svoju sestričku Adelku zaujal najmladšiu skupinu divadelného súboru Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici. Do javiskovej podoby ho deti pretavili pod vedením svojej vedúcej a režisérky Jany Zelenkovej. Porota ocenila Studničkárov cenou za prácu s inscenačnými prostriedkami v predstavení Kúzelníkov slon. Domáci divadelný súbor Zádrapky pracujúci pri ZUŠ v Senici priniesol vážnu a náročnú tému šikany. Ich inscenácia Príbeh pravdy je výpoveďou o násilí medzi deťmi. Poviedku napísala členka súboru Zádrapky Terezka Krajčová, hru so súborom režijne pripravil Ján Jozéfek. Za jej uvedenie v súťaži odborná porota udelila súboru Zádrapky cenu za autorský výber témy. Divadielko na DLANI pricestovalo do Senice z Voderád, kde pôsobí pri ZUŠ pod vedením Barbory Bazsovej. Inšpirovaní dielom Taká neobyčajná rodina autorky Christine Nöstlinger pripravili inscenáciu s názvom Neobyčajná hodina. Odborná porota v zložení Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., odborná pracovníčka pre divadlo, dramaturgička, Mgr. art. et MgA. Daniela Evjáková, PhD., divadelná režisérka, lektorka, pedagogička a MgA. Ján Hyža, PhD., lektor, pedagóg, dramaturg a herec, ich predstavenie ohodnotila najvyššie, súbor získal 1. miesto v krajskej súťaži a je nominovaný na postup do celoštátnej súťaže a prehliadky Zlatá priadka do Šale.

Po súťažnej časti prehliadky sa pre vedúcich, režisérov a tvorcov divadelných inscenácií konal rozborový hodnotiaci seminár, na ktorom odborná porota rozanalyzovala vystúpenia súborov a poradila ako predstavenia vylepšiť, zdokonaliť a ako ďalej pokračovať v tvorivej umeleckej práci s nadanými deťmi. Účinkujúce deti si počas odborného seminára pozreli filmovú rozprávku Kocúr v čižmách.

Divadielku na DLANI, ktoré bude Trnavský kraj reprezentovať na celoštátnej súťažnej prehliadke Zlatá priadka v Šali, prajeme veľa úspechov, všetkým divadlám oceneným v krajskej súťaži srdečne blahoželáme a ďakujeme za príjemný a hodnotný umelecký zážitok.

 

Jaroslava Slezáková

ZOS Senica

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!