Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2019 - 13:10  //  aktualizácia: 09.01.2020 - 14:08  //  zobrazené: 403

Výška nájomného za prenájom Domu smútku a verejného osvetlenia

predkladateľ: Ing. Roman Sova

Interpelácia podaná na 7. riadnom zasadnutí MsZ dňa 12. 12. 2019

 

Interpelácia:

Akú výšku nájomného platia Technické služby za prenájom Domu smútku a verejného osvetlenia?


Odpoveď:

Technické služby Senica, a.s.,  Železničná  465, Senica  sú správcom areálu cintorínov vrátane domov  smútku  a správcom verejného osvetlenia  nie  na základe nájomnej zmluvy  ale  na základe zmluvy o poskytovaní komplexných služieb, ktorá bola   uzatvorená  s účinnosťou od 01.01.2017 na dobu určitú do 31.12.2021 na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, tj. nájomné  neplatia.

V zmysle uvedenej zmluvy  zabezpečujú Technické služby Senica ,a.s.  údržbu a starostlivosť o areál  a domy smútku, vrátane  revízií vyhradených elektrických zariadení, protipožiarnej ochrany a dodávky energií, z ktorých  časť  mesto  uhrádza v sume, vysúťaženej  vo  verejnom obstarávaní.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!