Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.10.2023 - 09:14  //  aktualizácia: 24.10.2023 - 09:26  //  zobrazené: 289

Výstavba cestného spomaľovača na ulici SNP

predkladateľ: Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:

Či sa pripravuje výstavba cestného spomaľovača na ulici SNP pred budovou mestských jasieľ smerom k cintorínu? Ak áno, v akom časovom horizonte?
 

Odpoveď:
Projektovú dokumentáciu máme už od projektanta pripravenú. Dokumentáciu sme skonzultovali aj s ODI Senica a všetko je pripravené na realizáciu. Aktuálne máme informáciu, že obyvatelia rodinných domov pred mestskými jasľami na ulici SNP s osadením spomaľovača nesúhlasia a preto sme projekt zatiaľ nerealizovali. Potrebujeme informáciu, že vybudovanie spomaľovača na ulici SNP pred budovou mestských jasieľ je zadefinovaná ako požiadavka MsV č.4, aby po realizácii nevznikla vlna nevôle od občanov z ulice SNP. Projekt prikladáme ak súčasť odpovede na interpelácie. 
Vybavuje: Ing. Ferdinand Bartal
 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!