Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 13.04.2021 - 08:26  //  aktualizácia: 13.04.2021 - 09:09  //  zobrazené: 680

Zo zápisníka MsP 05. - 11. 04. 2021

  1. Dňa 07.04.2021 o6.33 hod. bol prijatý oznam z kamerového systému o odpade voľne položenom pri kontajneroch na ulici J. Krála. Pôvodca odpadu bol hliadkou MsP v krátkom čase zistený a za porušenie VZN č. 64 riešený v blokovom konaní pokutou vo výške 30 € nezaplatenou na mieste. Priestupca na výzvu uložený objemný odpad odstránil.

  2. Dňa 07.04.2021 v čase o 16.00 hod prijala stála služba telefonát z VÚB, že sa v klientskych priestoroch nachádza agresívny klient. Po príchode hliadky bolo zistené, že sa klient dostal do slovného konfliktu s pracovníčkou banky. Situácia bola hliadkou ukľudnená a priestupca bol riešený v zmysle zákona o priestupkoch.

  3. Dňa 07.04.2021 o 19.05 hod. bol prijatý telefonát od príslušníka OO PZ so žiadosťou o spoluprácu pri dopravnej nehode v RO Kunov. Hliadka na mieste zistila poškodenie dopravného označenia „Zákaz odbočenia vľavo“. Priestupkyňa sa dostavila ohľadom spôsobenej škody na MsÚ Senica. Priestupok bol riešený hliadkou Obvodného oddelenia PZ.

  4. Dňa 10.04.2021 o 21.03 hod. prijala stála služba MsP telefonát z Obvodného oddelenia PZ so žiadosťou o preverenie objektu, nakoľko nemajú voľnú hliadku. Jednalo sa o herňu „Napoli“ na Štefánikovej ulici, kde im signalizovalo narušenie objektu. Hliadka skontrolovala dvere aj okná, nič nenasvedčovalo narušeniu objektu. O výsledku kontroly bolo vyrozumené Obvodné oddelenie PZ.

  5. Dňa 10.04.2021 bol v čase o 21.15 hod. prijatý telefonát zo 112 Trnava so žiadosťou o preverenie oznámenia, že na Hurbanovej ulici pri kaviarni „Miška“ leží starší muž. RZP bola už na ceste. Hliadka vec preverila a zistila, že sa jedná o muža pod vplyvom alkoholu. Vyrozumená bola linka 112, že nie je nutné posielať RZP, nakoľko osoba nemá žiadne zranenia, komunikuje a nepotrebuje lekárske ošetrenie. Hliadka na adrese trvalého pobytu vyrozumela jeho syna.

  6. Dňa 11.04.2021 o 19.37 hod. prijala stála služba telefonický oznam, že z cvičiska pre psov na Štefánikovej ulici ide dym. Na mieste bolo zistené, že niekto zrejme podpálil staré búdy pre psov. Tieto búdy boli svojpomocne uhasené. O veci telefonicky vyrozumený vedúci Kynologického klubu Senica.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!