Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 16.06.2009 - 19:59  //  aktualizácia: 11.06.2017 - 23:16  //  zobrazené: 2692

Zoznámte sa s novým logom mesta Senica

logotyp_zurek_m.jpgMesto Senica v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vyhlásilo ešte v marci 2009 verejnú neanonymnú súťaž,  cieľom ktorej bola  tvorba logotypu pre mesto Senica. To  sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Všetky návrhy zaslané do tejto súťaže môže verejnosť vidieť na výstave v Dome kultúry v Senici od 15. do 22. júna 2009.


Do súťaže svoje návrhy zaslalo celkovo 73 autorov. Každý z autorov mohol prihlásiť do súťaže 3 návrhy, a tak sa pred odbornú porotu dostalo 129 návrhov. Odborná porota v zložení Adriena Pekárová, Dušan Junek, Jozef Jagušák, Milan Mikula, Lenka Majchráková a Ľubomír Parízek rohodovala dvojkolovo. Zo všetkých návrhov vybrala 15 najlepších návrhov týchto autorov:
009 Bubeník Igor, Písek
015 Dusík Juraj, Boleráz
024 B  Jelenák Jozef, Bratislava
024 C  Jelenák Jozef, Bratislava
026 B  Jurkovič Vladimír, Bratislava
026 C Jurkovič Vladimír, Bratislava
028 B  Kišš Jana, Bratislava
045  Požgay Dušan, Bratislava
052  Studio Artefakt s. r. o., Hradec Králové
055 B Štofko Ján, Žilina
059 Trnovský Karol, Bratislava
062  Vaľko Juraj, Pezinok
069 B Žilinský Martin, Sowa studio, Bratislava
071 A Žúrek Peter, Graficon, Senica
071 B  Žúrek Peter, Graficon, Senica

 

 Z týchto prác porota vybrala po diskusii a zvažovaní kritérií víťazný návrh číslo 071 B  autora Petra Žúrka zo Senice.


Plogotyp_zurek.jpgodľa vyjadrenia poroty sa vo finálovej skupine,
z ktorej bolo vybrané víťazné logo ocitli návrhy s

univerzálnymi symbolmi aj so symbolmi, ktoré vychádzali z námetov mesta Senica. Porota sa po diskusii a zvažovaní kritérií, ako sú miera výtvarnosti, kreativity, použiteľnosti a aktuálnosti, priklonila k výberu významovo zrozumiteľného loga, ktoré je inšpirované historickým centrom mesta od autora Petra Žúrka. Motív je zjednodušený na základné geometrické prvky, ktorých kompozícia a farebnosť v spojení s písmom vytárajú harmonický celok. Grafické spracovanie loga v niekoľkých aplikáciách presvedčilo o širokých možnostiach variovať tento symbol, použiť ho vo farebnej aj čiernobielej verzii, a to na úradné tlačivá (firemné listy, vizitky...), ale aj na príležitostné propagačné a informačné materiály, ktorých realizácia sa predpokladá. Logo má dobrú šancu stať sa pre svoju čitateľnosť, jednoduchosť, výtvarné kvality a aplikovateľnosť všeobecne akceptovaným symbolom mesta. Senica sa tým zaradí  medzi moderné európske mestá.


Víťazné logo a jeho význam

Na význam a vzťah víťazného logotypu k mestu Senica sme sa opýtali jeho autora Petra Žúrka. Vo svojom návrhu zobrazuje Senicu ako križovatku ciest spájajúcu údolia českého pomoravia s Bielymi Karpatami, Malé Karpaty s rovinami Záhorskej nížiny. Logotyp štylizuje pohľad, ktorý sa naskytne návštevníkovi zostupujúcemu cestou z myjavských kopaníc, od šaštínskej roviny, smerom zo slovenského pomoravia, alebo od úpätia Bielych Karpát. Túto križovatku ciest, ktorá má svoju historickú tradíciu v slávnej Českej ceste symbolizuje logotyp svojím tvarom. Veža ako dominanta mesta s nezameniteľnou kupolou, zosobňuje začlenenie do kultúrneho prostredia Európy. Logotyp svojou symetriou vytvára emblém, ktorý odkazuje k stredovekej histórii mesta, odkiaľ pochádza aj prvá dochovaná písomná zmienka. Tri modré body predstavujú Senicu ako mesto, ktoré je obklopené krásnou prírodou a rešpektuje enviromentálnu kultúru. V druhom pláne vyjadrujú senické časti: Čáčov, Kunov a Sotinu.
Farebnosť logotypu vychádza z heraldických farieb mesta. Doplnková zlatožltá farba zvýrazňuje zapamätateľnosť logotypu a navodzuje slávnostnú atmosféru mestských reálií.
Doplnkový prvok logotypu voľne štylizuje zástavu mesta a pri používaní sa dá za ňu v kombinácii s erbom zameniť.


Už v najbližších dňoch sa s novým logom verejnosť stretne pri rôznych príležitostiach. Na jeho používanie bude spracovaný dizajn manuál, kde budú presne definované pravidlá jeho používania. Logo bude reprezentovať mesto v oblasti cestovného ruchu, obchodných aktivít, kultúry a umenia, či v oblasti vzťahov s partnerskými mestami. Ide o to, aby všetko, čo nejakým spôsobom súvisí s mestom bolo na prvý pohľad identifikovateľné.


Erb či logo?
Mesto Senica doteraz logo nemalo, malo len symboly vyjadrujúce historickú kontinuitu mesta, a to erb a vlajku. Erb bol však umiestňovaný a nevhodne používaný vedľa rôznych logotypov a firemných značek. Treba si uvedomiť, že erb je najvýznamnejším a najdôstojnejším symbolom, ide o dôstojnú vec, preto by mal byť spájaný skôr s konkrétnou udalosťou v meste a nemal by slúžiť len ako dekoratívny či reklamný prvok. Takýmto dekoratívnym prvkom má byť práve logotyp. Ten teda erb nenahradzuje, bude ho iba dopĺňať.


Tu nájdete náhľady logotypov prihlásených do súťaže o logo mesta Senica (okrem tých, ktoré autori nedodali podklady v elektronickej podobe, prípadne dodané súbory boli poškodené, nedali sa otvoriť...)
 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!