Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.10.2019 - 10:36  //  aktualizácia: 17.10.2019 - 10:55  //  zobrazené: 1935

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

- budova so súp. číslom 1506 - Tescobarák, postavená na parcele č. 1661/18

- pozemok CKN parc. č.1661/18 vo výmere 756 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

- pozemok CKN parc.č. 1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie formou obchodnej verejnej súťaže

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!