Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE   >  Informácie podľa z.č.211/2000

Informácie zverejnené v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

elektronická žiadosťZákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Dátum
  
Číslo
  
Názov
  

Nenašli sa žiadne záznamy v databáze.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ NA ŽIADOSŤ

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti prijíma a eviduje podateľňa Mestského úradu v Senici, II. podlažie, č. dverí 208.

Spôsob podania žiadosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé komu je určená, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Lehota vybavenia žiadosti

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti (§ 17 ods.1) alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods.2 a ods. 3), ak tento zákon neustanovuje inak.

V prípade vybavenia žiadosti je žiadateľovi spoplatnené sprístupnenie informácie.

Výšku úhrady stanovuje Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!