Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií

Uznesenia a zápisnice komisií mestského zastupiteľstva

Dátum
  
Číslo
  
Názov
  

Uznesenie komisie obsahuje

  • odvolanie sa na príslušný bod programu ku ktorému je uznesenie prijaté,
  • vyjadrenie mestskej komisii k prerokúvanej problematike alebo materiálu, v ktorom mestská komisia podľa potreby, napr.: konštatuje, berie na vedomie, súhlasí, schvaľuje, odporúča, ukladá, žiada a pod.

Uznesenia a nariadenia mestskej komisie nesmú odporovať Ústave SR, zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom mesta, nariadeniami a ďalšími vnútorno-organizačnými normami.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!