Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
26.03.2019
mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinkov
20.02.2019
RNDr. Ľubica Krištofová
18.02.2019
Ing. Pavol Kalman
18.02.2019
Ľubomír Miča
21.11.2018
Ing. Jarmila Drinková
21.11.2018
Ing. Peter Švec
21.11.2018
Mgr. Ivana Mičová
21.11.2018
Mgr. Filip Lackovič
21.11.2018
Ing. Emília Wágnerová
12.11.2018
Ing. Alena Kovačičová
09.11.2018
Ing. Roman Sova
09.11.2018
Ing. Roman Sova
04.10.2018
Ing. Pavol Kalman
01.10.2018
Ing. Martin Džačovský
01.10.2018
Ing. Martin Džačovský
30.07.2018
Mgr. Ivana Mičová
30.07.2018
RNDr. Ľubica Krištofová
30.07.2018
RNDr. Ľubica Krištofová
30.07.2018
Mgr. Peter Hutta
22.05.2018
Ing. Pavol Kalman
22.05.2018
Ing. Peter Švec
22.05.2018
Ing. Martin Džačovský

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!