Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
24.07.2020
RNDr. Ľubica Krištofová
03.06.2020
RNDr. Ľubica Krištofová
24.02.2020
PhDr. Miriam Madunická, PhD.
24.02.2020
RNDr. Ľubica Krištofová
24.02.2020
Mgr. Martina Otrísalová
24.02.2020
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
24.02.2020
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
24.02.2020
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
24.02.2020
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
18.12.2019
Mgr. Ivana Mičová
18.12.2019
Mgr. Ivana Mičová
18.12.2019
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
16.12.2019
Mgr. Marta Štítna
16.12.2019
RNDr. Ľubica Krištofová
16.12.2019
RNDr. Ľubica Krištofová
13.11.2019
Mgr. Marta Štítna
13.11.2019
Mgr. Miroslav Tehlár
23.05.2019
Mgr. Miroslav Tehlár
23.05.2019
Mgr. Kristína Chudá
23.05.2019
Mgr. Kristína Chudá
23.05.2019
Mgr. Kristína Chudá
22.05.2019
Mgr. Martina Otrisalová
22.05.2019
Mgr. Martina Otrisalová
22.05.2019
Mgr. Marta Štítna
22.05.2019
Mgr. Ivana Mičová
01.04.2019
Mgr. Kristína Chudá
26.03.2019
Ing. Ľubica Vyletelová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!