Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
04.10.2018
Ing. Pavol Kalman
01.10.2018
Ing. Martin Džačovský
01.10.2018
Ing. Martin Džačovský
30.07.2018
Mgr. Ivana Mičová
30.07.2018
RNDr. Ľubica Krištofová
30.07.2018
RNDr. Ľubica Krištofová
30.07.2018
Mgr. Peter Hutta
22.05.2018
Ing. Pavol Kalman
22.05.2018
Ing. Peter Švec
22.05.2018
Ing. Martin Džačovský
22.05.2018
Mgr. Peter Pastucha

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!