Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
15.10.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
15.10.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
14.10.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
13.10.2021
Ing. Roman Sova
13.10.2021
Ing. Roman Sova
13.10.2021
Ing. Roman Sova
14.07.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
14.07.2021
Ing. Ľubica Vyletelová
14.07.2021
Ing. Ľubica Vyletelová
12.07.2021
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
17.05.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
12.05.2021
Ing. Roman Sova
12.05.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
26.03.2021
Mgr. Kristína Chudá
25.03.2021
Mgr. Marta Štítna
23.10.2020
Ing. Pavol Kalman
23.10.2020
RNDr. Ľubica Krištofová
23.10.2020
Mgr. Peter Hutta
23.10.2020
Mgr. Peter Hutta
24.07.2020
Ing. Ľubica Vyletelová
24.07.2020
Ing. Ľubica Vyletelová
24.07.2020
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
24.07.2020
Mgr. Peter Hutta

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!