Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Kristína Chudá
04.08.2023
Ing. Roman Sova
04.08.2023
Dušan Podmajerský
10.03.2023
Dušan Podmajerský
10.03.2023
RNDr. Ľubica Krištofová
22.12.2022
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
22.12.2022
Mgr. Peter Hutta
30.06.2022
Mgr. Kristína Chudá
10.05.2022
RNDr. Ľubica Krištofová
08.03.2022
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
03.03.2022
Ing. Roman Sova

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!