Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
16.12.2019
RNDr. Ľubica Krištofová
13.11.2019
Mgr. Marta Štítna
13.11.2019
Mgr. Miroslav Tehlár
23.05.2019
Mgr. Miroslav Tehlár
23.05.2019
Mgr. Kristína Chudá
23.05.2019
Mgr. Kristína Chudá
23.05.2019
Mgr. Kristína Chudá
22.05.2019
Mgr. Martina Otrisalová
22.05.2019
Mgr. Martina Otrisalová
22.05.2019
Mgr. Marta Štítna
22.05.2019
Mgr. Ivana Mičová
01.04.2019
Mgr. Kristína Chudá
26.03.2019
Ing. Ľubica Vyletelová
26.03.2019
mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinkov
20.02.2019
RNDr. Ľubica Krištofová
18.02.2019
Ing. Pavol Kalman
18.02.2019
Ľubomír Miča
21.11.2018
Ing. Jarmila Drinková
21.11.2018
Ing. Peter Švec
21.11.2018
Mgr. Ivana Mičová
21.11.2018
Mgr. Filip Lackovič
21.11.2018
Ing. Emília Wágnerová
12.11.2018
Ing. Alena Kovačičová
09.11.2018
Ing. Roman Sova
09.11.2018
Ing. Roman Sova

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!